Jouw privacy...

... en hoe wij daarmee omgaan lees je hier!

Privacyverklaring PureOlien

PureOlien (''wij''), gevestigd in Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


PureOlien acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.pureolien.nl, en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 1 augustus 2021


Gebruik van persoonsgegevens


Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die PureOlien aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • PureOlien analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • PureOlien verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens


Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 24 maanden.


Uw rechten


U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen


We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies


Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden


Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) kunnen leaken. Een volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

Privacy Statement voor het gebruik van Facebook-plugins

Op onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA, opgenomen. Door gebruik te maken van de Facebook-logo of de “Like Button” ( “Like”) aan onze kant gaat u akkoord met de Facebook-plugin. Een overzicht van de Facebook-plugins hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de Facebook-plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina bezocht hebt. Als u klikt op de Facebook “Like” button terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s verwijzen op uw Facebook-profiel. Daardoor ontvangt Facebook informatie over uw bezoek op onze pagina’s via uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de sites geen kennis hebben over de inhoud van de verstrekte gegevens en gebruik van deze via Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich afmelden bij uw Facebook-account.

Privacy Statement voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de web analytics dienst Google Analytics. Provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Google Analytics maakt gebruik van “Cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse maken van uw gebruik van de website. De informatie die door het cookie over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd is meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP-anonimisering binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte op deze website zal uw IP-adres van Google worden ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en het verstrekken van andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator. Dit wordt uitgevoerd als onderdeel van Google Analytics, die uw IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door het aanpassen van uw browser software; echter, wijzen wij erop dat u in dit geval niet alle mogelijkheden van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door het cookie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google wordt gegenereerd en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden beschikbaar via de volgende link browser plugin en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Cookies

De websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies maken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “non persistant cookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw geheugen van het apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies kunnen wij uw browser herkennen de volgende keer dat u bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en koekjes slechts in individuele gevallen in te schakelen, activeert u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of algemene regel en de automatische verwijdering van cookies wanneer u de browser sluit. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze site worden beperkt.

Contact

Als u ons via contact verzoeken uw gegevens uit het aanvraagformulier ook contact opnemen met door u verstrekte informatie zal worden opgeslagen voor het doel van de verwerking van de aanvraag en in het geval van de follow-up vragen met ons. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt zonder uw toestemming.

Nieuwsbrief data

Wilt u de nieuwsbrief op de website aangeboden krijgen, dan hebben we uw e-mailadres en informatie die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het e-mailadres en gaat u daarmee akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze informatie alleen om de gevraagde informatie te sturen en geven deze niet door aan derden.

De toestemming voor de opslag van de gegevens, en het e-mailadres evenals het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kan op elk gewenst moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld door middel van de “unsubscribe” link in de nieuwsbrief.